Humpolečtí skauti si pro své členy připravili venkovní hru inspirovanou filmem Strážci galaxie, kterou si mohou zahrát i ostatní děti. Jeden z QR kódů najdou zájemci i na nástěnce humpoleckého  infocentra. Více informací najdete zde: http://infohumpolec.cz/…/strazci-galaxie-skautska.

Potřebovat budete mobil s čtečkou QR kódů, papír a něco na psaní.
Hra je rozdělena dle obtížnosti na mladší a starší děti. Světlušky a vlčata jsou děti z 1.stupně ZŠ, skauti pak 2.stupeň ZŠ.

Výprava má tři části. V první části vás čeká sedm stanovišť rozmístěných po Humpolci, kde jsou rozmístěny QR kódy. Mapu stanovišť najdete zde: MAPA
Vaším úkolem je projít (lze v libovolném pořadí) tato místa a načíst si QR kód. Ukáže se vám kousek příběhu Strážců galaxie a malý úkol. Po splnění úkolu získáte část tajného hesla. Pokud byste úkol nevyluštili, lze využít nápovědy (viz odkazy níže). Některé úkoly jsou za sklem, je třeba načíst ze správného úhlu.

V druhé časti výpravy si vytvoříte vlastní postavu ze Strážců galaxie. Vlčata a světlušky ji nakreslí a vymyslí jméno. Skauti pak krom kresby, která není povinná, přidají ještě popis schopností a vybavení své postavy.

Třetí část výpravy je tajná - odhalíte ji, až pošlete tajné heslo ze stanovišť a vaši postavu na email ajalupinek@seznam.cz.

Marcela Kubíčková, Humpolec