Jsme členové odborové organizace v zařízení sociálních služeb v SOCKV Vysočina a plně podporujeme dnešní Den protestů Českomoravské konfederace odborových svazů a našeho Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Důvodem jsou závažné problémy resortu sociálních služeb, které už léta odnášíme my, zaměstnanci. Kvůli nedostatku peněz a nedostatku zaměstnanců jsme dlouhodobě přetěžovaní a odměňování neodpovídá náročnosti naší práce. Kvůli tomu mnozí z nás odcházejí a noví kolegové tuto práci za těchto podmínek dělat nechtějí a nebudou. Krize se tak dál prohlubuje.

Stávkovat, či nestávkovat? Pondělní protest rozděluje i učitele. Ilustrační snímek
Stávkovat, či nestávkovat? Pondělní protest rozděluje i učitele na Jihlavsku

Vláda svá asociální rozhodnutí zdůvodňuje rozpočtovou zodpovědností a nesouhlas s těmito rozhodnutími vydává za nezodpovědnost, která je na úkor příštích generací i na úkor rozkvětu našeho státu. Ale to není pravda!

Proti vládním rozhodnutím a proti situaci v sociálních službách vystupujeme právě proto, že jsme zodpovědní! Stále ještě pracujeme v sociálních službách, protože nás zde potřebují naši klienti i naši další kolegové všech profesí. Stále ještě zde pracujeme, často na úkor svého osobního života, své rodiny, mnohdy i svého zdraví.

V pondělí se do stávky zapojí na Vysočině dvě stovky škol.
Kdo se na Vysočině zapojí do školské stávky? Deník připravil přehled škol

Zlepšení pracovních podmínek, včetně platů a benefitů, chceme proto, abychom mohli dál vykonávat svoji profesi, abychom ji mohli vykonávat tak, jak bychom měli a jak bychom chtěli, abychom mezi sebou mohli přivítat mladé kolegy, kteří teď posílí naše řady a potom nás vystřídají.

V sociálních službách jsme jeden tým složený z lidí několika profesí, kteří se starají o nejvíce bezbranné členy naší společnosti, o lidi s postižením i lidi, které trápí stáří provázené mnoha neduhy. Bez lidí se péče v sociálních službách poskytovat nedá. To my jsme ti, kteří její poskytování zajišťují!

Politici jsou zaměstnanci, které si občané vybrali ve volbách a od nichž chtějí, aby dobře a zodpovědně spravovali stát a veřejné služby, včetně sociálních služeb.
Dělají to? V sociálních službách určitě NE,

- když považují za normální, že zaměstnanci sociálních služeb, kteří vykonávají fyzicky i psychicky velmi náročnou práci, patří k nejhůře odměňovaným v zemi,
- když považují za normální, že tito zaměstnanci již dva roky nedostali přidáno a v příštím roce to má pokračovat,
- když považují za normální zhoršení odměňování zaměstnanců sociálních služeb o 19 %,
- když odmítají zvýšit platové tarify, které jsou garantované a odrážejí náročnost práce a odpracovaná léta, a jakékoliv případné přidání chtějí nechat jen na libovůli vedoucího,
- když považují za normální každoroční handrkování o finančním zajištění sociálních služeb,
- když považují za normální, že není řádně uhrazena zdravotní péče poskytovaná klientům sociálních služeb,
- když považují za normální, že kvůli nedostatku zdravotníků v sociálních službách musí být i při sebemenším zdravotním problému klienta volána sanitka, což je nejdražší možné řešení a zbytečně to přetěžuje zdravotnickou záchrannou službu,
- když nás snížením FKSP a omezením zaměstnaneckých benefitů připravili i o ty drobné výhody, které jsme jako zaměstnanci sociálních služeb měli.

Proto jsme dnes tady, proto plně podporujeme požadavky Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR i požadavky Českomoravské konfederace odborových svazů týkající se vládního úsporného balíčku a dalších vládních rozhodnutí.

Jiřina Marešová, předsedkyně ZO Domov Ždírec, SOCKV Vysočina