Mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou můžete v letním amfiteátru zhlédnout vystoupení žáků základní umělecké školy. Na Palackého náměstí od jedenácti hodin zahraje Počátecká dechovka. Dále během dne uvidíte Brutální jahodu, Luboše Pospíšila a 5P, Alwal3 a další. Chystáme i představení pro děti.

Na slavnostech nebude chybět tradiční prodejní jarmark a výborné občerstvení. Můžete si také dopřát vyhlídku z počátecké věže a návštěvu muzea a kostela svatého Jana Křtitele.

S dětmi se až do patnácti hodin zabavíte v letním amfiteátru. Tam si děti vyzkoušejí vypalování do dřeva, odlévání ze sádry a malování na textil. Mohou se zúčastnit i soutěže Namaluj věž. Další program obstará divadélko Teatro Piccolino, dva workshopy, dětská diskotéka DJ Vaška Hávy a skákací hrad pro děti od jednoho roku do deseti let.

Kulturní zařízení města Počátky