V pátek 26. září naší školu ZŠ Na Pražské naštívili tři rodilí mluvčí z Hodiny H v rámci projektu Evropský den jazyků. Hodina začala seznamováním v podobě her. Poté se žáci rozdělili do skupin a každý rodilý mluvčí jim ukázal něco z jeho země. Na stanovišti Tanzánie je Adi naučil tři svahilská slovíčka a zahrál si s nimi zábavnou hru. Na stanovišti Španělska se žáci učili španělsky čísla od jedné do deseti a poté se snažili uhodnout, ze kterých surovin se vaří typická španělská jídla. Poslední stanoviště bylo s Mariou z Islandu, která si pro nás připravila hry s islandskými slovíčky. Hodinu jsme si moc užili a doufáme, že za námi příště přijdou zase.

SIMONA ŽENÍŠKOVÁ, HELENA ŽÁČKOVÁ