Tímto příspěvkem bychom ale chtěli vyjádřit velký dík vám všem za projevený zájem o akci a za vaši účast! Doufáme, že jste si putování užili a že se vám ho všem nakonec zdárně podařilo dokončit Děkujeme také za zaslané fotografie z cest, milé zprávy a jednu speciální pochvalu posíláme „týpíčku“ pro houbu ve vršku. Užívejte posledních letošních podzimních dnů a můžete se těšit, něco nového se pro vás chystá.

KNIHOVNA PLAČKOV