Ve Výzvě 2020 obdržel organizátor soutěže Dům zahraniční spolupráce celkem šestačtyřicet přihlášek. Každá z těchto přihlášek byla hodnocena dvěma hodnotiteli. Na základě hodnocení vybrala odborná porota k postupu do druhého kola třináct projektů, mezi nimi i projekt naší školy. Ve druhém kole jsme soupeřili s projekty vysokých škol (Masarykova univerzity Brno, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola báňská v Ostravě a Technická univerzita v Liberci), vyšších odborných a středních škol (Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město a Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí) a základním školami z Prahy, Přimdy, Liberce a Kněžmostu.

Představení projektu odborné porotě proběhlo v půlce června v Domě zahraničních služeb v Praze. Následně bylo vybráno sedm oceněných – tři univerzity, dvě vyšší odborné školy a dvě základní školy.

Ve výčtu těchto škol je úspěch naší školy mimořádný. Projekt Kouzelný les je výjimečný tím, že není zaměřen na světové jazyky, ale na slovanské. Navíc byl realizován s žáky s těmi nejtěžšími formami postižení včetně kombinovaných vad a těžkého mentálního postižení.

Partnery školy byly mateřské školy ze Slovenska a Polska. Aktivity projektu byly zaměřeny na poznávání života v lese, lesních zvířat, rostlin, stromů a využití zdrojů lesa pro lidstvo. Děti za pomoci společných úkolů, prezentací, přednášek, online setkání spolu objevovaly, co nám les přináší. Téma se prolínalo všemi předměty ve výuce, provedení a práce byly zohledněny dle schopností žáků.

Jak se dá pracovat s žáky s postižením, popisuje autorka projektu Renata Koumarová: „V naší škole jsme zvyklí i u žáků s těžšími formami postižení využívat prostředky informačních a komunikačních technologií. Nejinak tomu bylo i v projektu Kouzelný les. Žáci s dopomocí učitele a asistentů pedagoga, často i s pomocí rodičů, k práci používaly počítač, i-Pad, interaktivní tabuli. Nejlépe se jim pracovalo na interaktivní tabuli a i-Padu, při které se zlepšovala jejich koordinace pohybu a grafomotorika. Výstupem projektu byla společná prezentace, elektronická kniha, společná písnička ,,Zázračné koleso“ a kalendář ,,Kouzelný les během roku“.

Představení projektu odborné porotě proběhlo v půlce června v Domě zahraničních služeb v Praze.

Slavnostní předávání ocenění proběhne v září ve Velkém zrcadlovém sále na Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Eva Kořínková, ZŠ a PŠ U Trojice, Havlíčkův Brod