V Želivě se uskutečnila konference zaměřená na téma Umělá inteligence ve vzdělávání, storytelling a gamifikace. Cílem tohoto projektu je zlepšit dovednosti našich studentů, učitelů nebo vychovatelů při jejich přípravě na budoucnost. Dear Future projekt vytváří nový, digitální a inkluzivní balíček digitálního vzdělávání pro předškolní učitele, studenty a školy, aby utvořili vysoce kvalitní systém vzdělávání a péče v raném dětství ve vzdělávání umělé inteligence.

Osm dní, dvě pobaltské země a nabitý program pro čtyři žákyně Základní školy Želiv a jejich pedagogy. Čtvrté setkání s přáteli z projektu Shatter The Grey! se vydařilo.
Litva a Lotyšsko. Pobaltské země byly dalším cílem základní školy v Želivě

A měli jsme i štěstí – letošní podzim se na začátku krásně vybarvil – procházka Prahou, návštěva Kutné Hory, Humpolce i vyhlídka na malebný Želiv a Sedlickou přehradu byly o to víc krásnější. Nechyběla návštěva a prohlídka místního kláštera a pivovaru a v naší škole ukázka výuky programování a exkurze v nově zrekonstruované Mateřské škole Paraplíčko v Želivě.

Obě setkání – TPM v Praze i LTTA v Želivě – bylo zakončené slavnostním předáváním certifikátů, rozloučením a naplánováním další práce a setkání. Tak tedy příště v rámci Erasmus+ v Polsku.