V pátek se uskutečnila taneční zábava se skupinou Duo Carmen. Sobotní odpoledne patřilo sportu. Bylo odehráno tradiční fotbalové utkání svobodní versus ženatí. Všichni zúčastnění se mohli osvěžit při dobrém chlazeném pivečku, které jim připravil místní sbor. Tečku za sobotním odpolednem udělala večerní zábava se skupinou Phoenix, kde se tentokrát sešli občané z Příložan a okolí v hojném počtu. Nedělní program zahájila mše svatá sloužená P. Václavem Křížem před budovou bývalé školy. Po jejím skončení následovalo zavádění po dědině s dechovou kapelou Malá dechovka z Moravskobudějovicka, která po zavádění vyhrávala v areálu bývalé školy do podvečerních hodin, která zároveň udělala tečku za příložanským posvícením. Jako o každém posvícení nechyběly ani letos kolotoče se stánky.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům a členkám, hlavně těm, kteří pracovali ve stáncích oba dva dny, také mládeži, kteří se zúčastnili zavádění po dědině. Dále patří srdečný dík paní Vlaďce Mrňové z Lipníka za dobře připravené pohoštění pro účinkující. Poděkování patří také paní Cahové a paní Veselé za přípravu buxusů pro zavádějící chasu a občany. Ještě nemohu zapomenout na pana Zbyňka Hobzu, který celou akci zdokumentoval.

JOSEF KREJCAR, starosta SDH Příložany