Jako Sametová revoluce se označuje období politických změn v tehdejším Československu v listopadu a prosinci roku 1989, které vedly k pádu komunistické moci.

K nejvýznamnějším událostem patří připomínka Mezinárodního dne studenstva ze 17. listopadu 1989 v Praze, kdy byla studentská manifestace konfrontována se státními ozbrojenými složkami.

To vedlo k vlně solidarity s pražskými studenty v dalších městech. Během listopadu a prosince probíhaly další stávky a manifestace, které nakonec vedly k založení Občanského fóra a předání politické moci nekomunistickým představitelům.

Několik akcí proběhlo také v Humpolci, kde se lidé ve druhé polovině listopadu scházeli na Horním a Tyršově náměstí. Dne 27. listopadu proběhla na Horním náměstí generální stávka, z níž je v muzeu uloženo několik fotografií.

Muzeum dr. Aleše Hrdličky Humpolec