Narodil se 10. července 1924 ve Václavovicích v okrese Frýdek-Místek a vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně, v čase uzavření vysokých škola
hitlerovskými okupanty Československa pracoval jako posunovač železničních vagónů. Po působení na Krajském národním výboru v Ostravě byl roce 1963 jmenován náčelníkem Hlavní inspekce požární ochrany Československé republiky a v roce 1971 byl zvolen předsedou Federálního výboru Svazu požární ochrany. Má nesmrtelnou zásluhu na záchraně zámku, který v Přibyslavi v roce 1560 založil Zachariáš z Hradce. V roce 1980 se mu podařilo devastovanou památku převzít pod “křídla” hasičů a zajistit byty pro občany, kteří na zámku bydleli. Zmobilizoval dobrovolné hasiče od Aše po Medzilaborce a ti tehdy 420 let starý zámek úspěšně rekonstruovali. Jak se Miroslav Řepiský dostal z Ostravska na Vysočinu? Po válce do jeho rodné obce přišla učit absolventka královéhradecké pedagogické fakulty Marie Nepeřilová, dcera zakladatele sboru dobrovolných hasičů obce Olešná, dnes místní části Nového Města na Moravě. Takzvaně na byt jí vzali rodiče Miroslava Řepiského, mladí lidé se do sebe zamilovali a v roce 1949 vzali. Miroslav Řepiský je pohřben v Olešné, posledního rozloučení s ním se před deseti lety zúčastnili tehdejší představitelé města Přibyslav - starosta Jan Štefáček a místostarosta Martin Kamarád.

Ivo Havlík, Přibyslav