V infocentru na náměstí si vyzvednete kartičku a mapu, stezka začíná v Hejmanecké ulici a vede po polní cestě. Pokračuje modřínovou alejí a po další polňačce vás dovede k letohrádku svatého Vojtěcha, kde je cíl. Na trase na vás čekají otázky spíše z moderních zahraničních pohádek, setkáte se s Mimoni, Tlapkovou patrolou, Schreckem, Locikou nebo Rychlou rotou.

Vyplníte kartičku, vyfotíte se na označených místech a do infocentra si dojdete pro pamětní list a odměnu. Trasa není nijak náročná, dá se zvládnout i s kočárkem.