Letěli jsme s pilotem Igorem a balónem jménem Madlenka. Pluli jsme po obloze třináct kilometrů z Telče k Horním Dubenkám. Byly to dva balóny, ten druhý se dokonce dotýkal hladiny rybníka Smrk, pak jsme u Javořice klesli až k pařezům a nad námi lítaly i paraglidy a ultralighty. A nakonec jsme přistáli na velmi úzkém pruhu louky, takže přistání bylo velmi rychlé a přesné. Ale my jsme se nebáli.

Pavla Petrů