Dále vznikla odpočinková zóna s lavičkami, dřevěné molo a parkoviště s kapacitou šesti parkovacích míst. Smíšená víceúčelová stezka v šířce tři metry je upravena asfaltovým povrchem. Část cyklostezky po hrázi rybníka stojí na pilotech a je osazena železobetonovými deskami s kartáčkovým povrchem. V tomto úseku je cyklostezka zúžena na dva metry a osazena zábradlím.

Zdroj: Youtube

Lesem blíže u břehu rybníka vede povalový chodník pro pěší. Dále je vybudováno plavecké molo, písčitá pláž, molo pro loďky a zpevněná plocha pro invalidní rybáře. Cyklostezka navazuje na stávající cyklostezku do centra města, turistickou stezku do Starého Pelhřimova a cestu směřující k areálu Agrostroje (budoucí cyklostrasa).

Parametry: cyklostezka (asfaltobeton) – délka 1280 metrů, šířka 3 metry; pěší chodník (dřevěné fošny) – délka 340 metrů, šířka 1,25 metrů