Kapacita kempu byla původně stanovená pro třicet účastníků. Ovšem kvůli velkému zájmu, kdy se přihlásilo 46 zájemců, nemocnice umožnila účast 39 medikům. „Z obrovského zájmu jsme byli mile potěšeni. Přihlásili se nám studenti medicíny z celé republiky a jedna studentka ze Slovenska. Nakonec fungování našeho zařízení poznalo 28 mediček a 11 mediků,“ přiblížila mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.

Dopoledne trávili medici rozdělení do skupinek v rámci odborných stáží na jednotlivých odděleních. Například lékaři na interním oddělení jim ukazovali široké spektrum diagnostických a terapeutických možností jako jsou klinická vyšetření, ultrazvuky, EKG nebo CT. Velkým zážitkem pro ně byla návštěva operačních sálů, kde asistovali při ortopedických, chirurgických či urologických operacích. Odpoledne pak byla ve znamení odborných přednášek typu Covid-19 v Nemocnici Pelhřimov, Kazuistika v hematologii nebo zda má smysl okresní ortopedie.

Po přednáškovém bloku následoval blok diskuzní, kdy s přítomnými probíral aktuální témata, ale především otázky fungování pelhřimovské nemocnice náměstek pro rozvojové činnosti nemocnice Jiří Běhounek st. „Jsme rádi, že medici ocenili intenzivní program, pochvalovali si obohacující diskuze a v neposlední řadě poukazovali na velmi přínosnou inovaci budov a zařízení, která pomáhá k dobrému dojmu zdravotnického zařízení. Poděkování patří všem zaměstnancům nemocnice, bez kterých by kemp nevznikl, za jejich lidský přístup a ochotu odpovídat studentům na zvídavé dotazy,“ zhodnotil první ročník jedinečné akce v regionu Michal Kozár.

Účastníci kempu byli ubytováni ve školícím a rekreačním středisku Trnávka, které vlastní pelhřimovská nemocnice. „Další byli ubytováni přímo v Pelhřimově, kde máme v rámci podpory vzdělávání zřízené ubytovací kapacity o velikosti 1+1 s počtem čtyř lůžek. Nemocnice medikům hradila rovněž stravu,“ informoval náměstek HTS Petr Adam.

V rámci odpoledního kulturního programu medici absolvovali exkurzi do pivovaru želivského kláštera nebo navštívili Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově.

Bc. Alexandra Knapová, Nemocnice Pelhřimov