Naše knihovna se každoročně připojuje k celostátnímu projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků na podporu čtenářské gramotnosti s názvem Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

S prvňáčky jsme pracovali nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od září 2018 do června 2019 jsme pro ně připravili návštěvy knihovny a uspořádali další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy, setkání s tvůrci knih, výstavy apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Ve školním roce 2018/2019 je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.

Během slavnostního pasování prvňáčci přečetli ukázky z této knihy, a tím tak představili své čtenářské dovednosti, které získali během školního roku. Složili čtenářský slib a poděkovali učitelkám za vše, co je naučily, a rodičům za trpělivost a lásku, se kterou jim pomáhali.

Pasování se zúčastnili i žáci prvního ročníku Základní školy Častrov.

MARIE ZBUDILOVÁ
knihovnice