Velké poděkování patří všem výše jmenovaným organizacím i žákům, kteří pilně pracovali bez nároku na finanční odměnu, a také paní Martě Kosové ze Střediska ekologické výchovy Mravenec, která celou akci zorganizovala.

Třída 8.A ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465