Přišlo 15 dětí a zasadily asi 20 stromů. Po práci nás čekala odměna nad ohýnkem. Celá akce proběhla ve spolupráci s Městem Černovice, na sázení se podílel i sám pan starosta. Na této akci se podílela i školní družina, která s dětmi sázela žaludy přímo v naší oboře.

Černovická škola obhájila v loňském roce mezinárodní titul Ekoškola. Za titulem Ekoškola se skrývá spousta opatření a činností, které by měly přinést pozitivní změny v naší škole i obci, zlepšit životní prostředí, přinést finanční úspory, všestranně rozvíjet žáky a umožnit žákům ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Na tom by měl mít největší podíl Ekotým, do kterého se přihlásilo asi 26 dětí z různých ročníků.

Mgr. Tereza Brožková, koordinátorka Ekoškoly