Vzdělávací kurz měl 180 vyučujících hodin (teoretická a praktická část). Cílem bylo získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání sanitář osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnými právními předpisy.

Děti společně se zdravotníky simulovaly lékařskou prohlídku.
Děti už se návštěvy nemocnice nebojí. Simulovaly se zdravotníky prohlídku

„Během kurzu se účastníci učili dovednosti a znalosti jako je první pomoc, postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče, somatologii, mikrobiologii, epidemiologii a hygienu, rehabilitační ošetřování a zároveň absolvovali odbornou praxi v akreditovaných zařízeních. Výuka zahrnovala i schopnost efektivně komunikovat s pacienty, jejich rodinami a členy zdravotnického týmu,“ přiblížil ředitel pelhřimovské nemocnice Jan Mlčák.

Alexandra Knapová