Centrum poskytuje cílové skupině psychickou a právní podporu, kterou mohou využít jak členové komunitního centra, tak jejich blízcí. Senioři a pacienti postižení civilizačními chorobami zde mohou trávit svůj volný čas v příjemném prostředí, kde v rámci komunitního centra najdou nové přátele a objeví nové zábavné aktivity, např. pomocí vycházek objeví výhody chůze s holemi nordic walking, který je pozitivně ovlivní v jejich životě. Víte o někom, kdo by komunitní centrum „potřeboval“? Více se dozvíte na webu komunitního centra Pelhřimov www.civilky.cz/kc-pelhrimov.

Za vedení komunitního centra děkujeme pí. Dagmar Bártové a celému kolektivu KC Pelhřimov. Klientům děkujeme za projevenou přízeň. V případě zájmu se můžete obrátit na e-mail: centrumspcchpel@seznam.cz.

Za podporu projektu Centrum služeb a komunitní centra 2022 děkujeme Úřadu vlády ČR.

Martina Křtěnová