Pelhřimovská nemocnice se tímto krokem připojila k celosvětové iniciativě zaměřené na boj proti kouření a na ochranu zdraví veřejnosti. „Jsme rádi, že jsme mohli poskytnout cenné informace a podporu tolika lidem. Budeme i nadále pokračovat v osvětových aktivitách,“ sdělila manažerka kvality Nemocnice Pelhřimov Pavlína Fridrichovská.

Poradenství využilo celkem 38 osob, z toho:

16 nekuřáků se přišlo informovat o škodlivosti kouření a možnostech podpory pro své blízké

10 kuřáků, kteří se zajímali o rizika spojená s kouřením

4 kuřáci, kteří zatím nechtějí přestat kouřit

6 kuřáků, kteří chtějí přestat kouřit a u nichž byla provedena intervence

2 exkuřáci, kteří se přišli podělit o své zkušenosti a podpořit ostatní

Dále proběhlo 9 měření CO ve výdechu, což poskytlo účastníkům důležitou zpětnou vazbu o úrovni oxidu uhelnatého v jejich těle