Počáteční nejistota, která maličko ovlivňovala žáky, se postupně vytrácela a následující čas byl pln konverzace a pohody, kterou rodilí mluvčí vytvořili. Žáci byli velice spokojeni z dobře odvedené práce. Ráda bych touto cestou poděkovala panu Donátovi ze Starého Pelhřimova, který na nás nikdy nezapomene a rodilé mluvčí nám poskytne.

Mgr. Markéta Hupková, ZŠ Pelhřimov, Osvobození

Lampionová školka.
Lampionová školka je zpátky!