Adventní prohlídky hradu budou začínat každou celou hodinu - v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. Prohlídky v kapli Panny Marie Bolestné se uskuteční v 11.15, 13.15 a 15.15 hodin. Dále se mohouu návštěvníci těšit na zdobení perníčků, vánoční hradní punč, betlémy, tematický kvíz a výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen.

Vstupné:

- celý hrad (trasa A+B) - dospělí 130 korun, senioři a studenti 90 korun, rodinné 320 korun, děti do 6 let a ZTP zdarma

- kaple PMB (trasa C) - dospělí 70 korun, senioři a studenti 50 korun, rodinné 180 korun, děti do 6 let a ZTP zdarma

- hrad + kaple (trasa A+B+C) - dospělí 150 korun, senioři a studenti 110 korun, rodinné 390 korun, děti do 6 let a ZTP zdarma

Pro více informací se lidé dozví na e-mailu: z.vobinuskova@muzeumpe.cz, telelefon: 721 846 931.

Mgr. Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov

Hrad Kámen