Tentokrát už popáté se v hojném počtu sešli členové a přátelé oddílu TOM Kamarádi a KČT Hořec ve své klubovně – Pastouška v Pacově.

O nejvyšší post bojovalo celkem 16 vzorků, posezení se zúčastnilo celkem 26 lidiček oddílových i neoddílových.

Všichni také ochutnávali a vybírali a nakonec vybrali salát roku 2019.

Na první příčce se umístila rodina Šteflova z Vyskytné, na druhé příčce byla rodina Získalova z Pacova a třetí příčku obsadila rodina Hřebíkova z Pacova.

Po celou dobu jsme si užívali vánoční pohodu a klid, pochutnávali si na vánočním cukroví a jiných vánočních dobrotách.

Zpívali vánoční i nevánoční melodie a na závěr přemýšleli, jak to asi bude v roce příštím, v roce 2020.

Za oddíl TOM Kamarádi Pacov a KČT Hořec Pacov Hedvika Seidlová