Nechyběly ani masopustní koblížky. Zaměstnanci ODN zpříjemnili pacientům odpoledne a odměnou jim byly šťastné úsměvy na jejich tvářích. Akce se uskutečnila za dodržení všech hygienických opatření. 

Alexandra Knapová, Nemocnice Pelhřimov