Celá vesnice se aktivně zapojila. Téměř v každém domě byli všichni účastníci průvodu s nadšením vítáni a bohatě pohoštěni. Tančilo se, zpívalo a hodovalo. Tak, jak to na masopustu bývá zvykem. Celou atmosféru umocnila živá kapela i povoz tažený koňmi.

Masopust v Havlíčkově Brodě.
Masopust bavil Havlíčkův Brod. Do ulic vyrazilo padesát masek

Večer bylo připraveno posezení a občerstvení v místním kulturním domě, kam byli všichni srdečně zváni. To, že tradice udržují pospolitost, se tak jen potvrdilo.

Navázat na dříve zde pořádané masopusty, pod taktovkou paní Eriky Žádníkové, nebylo vůbec jednoduché. Všichni, bez rozdílu, do toho šli s velkým nadšením a dílo se podařilo. Závěrem tedy lze říci, že záměr se setkal s velice kladným ohlasem a všichni se již nyní těší na další rok. Všem patří velké díky!

Helena Šafratová