Smyslem akce je procházka na čerstvém vzduchu, možnost potkat se se známými, zbavit se po Vánocích přebytečných kalorií a z turistiky si třeba udělat i svojí pravidelnost, ale především také přispět do Tříkrálové sbírky. Do té významně přispěli pelhřimovští skauti, kteří na Slunečné pasece připravili na ohni vynikající gulášek… a vybralo se deset tisíc.

I „na kopci“ byly připraveny zapečetěné pokladničky, turisti si zcela mimořádně mohli prohlédnout vnitřní prostory Větrného zámku, vystoupat na rozhlednu Pípalka, získat Pamětní list, zúčastnit se díky Matici křemešnické komentované prohlídky kostela Nejsvětější trojice a okolí. V ambitech se z iniciativy paní Vaňkové z hotelu Křemešník podával svařák a čaj, přičemž jejich zakoupením lidé rovněž přispívali na Tříkrálovou sbírku ve prospěch Charity Pelhřimov. Malí „pochodníci“ se mohli díky Rodinnému centru Krteček ohřát a pohrát si v dětském koutku křemešnické restaurace. Součástí pochodu byla i prohlídka stájí s koňmi v Proseči pod Křemešníkem (Farma Hrnčíř).

Pořádající Agentura Dobrý den připravila i tradiční závěrečné setkání v kostele, kde žáci a vyučující z pelhřimovské  Základní umělecké školy zazpívali koledy včetně, té která při této příležitosti nemohla chybět: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.

Tak opět za rok

Miroslav Marek

Agentura Dobrý den Pelhřimov