Po dobu trvání pátého stupně PES koledníky putující od domu k domu v ulicích nepotkáte. Koleda ale zrušena není, přesouvá se na www.trikralovasbirka.cz. „Zde si mohou lidé poslechnout koledu, přijmout požehnání od Mons. Josefa Suchára z Neratova a přispět přímo naší Charitě,“ vysvětluje koordinátorka Tříkrálové sbírky v regionu Oblastní charity Havlíčkův Brod Pavlína Nováková. Pomoci mohou lidé také příspěvkem do kasiček, které jsou rozmístěny po celém území vikariátů Havlíčkův Brod a Humpolec. „Aktuálně máme rozmístěno 110 kasiček v bezmála 50 obcích po celém regionu, především na úřadech, v kostelech a obchodech. Jejich počet ale ještě poroste. K dispozici jsou už například v Havlíčkově Brodě, Humpolci, Světlé nad Sázavou nebo Ždírci nad Doubravou,“ uvádí Pavlína Nováková s tím, že konkrétní seznam míst, kde lidé mohou přispět, je zveřejněný na www.hb.charita.cz. „Kasičky budou na většině míst k dispozici do 24. ledna a stejně jako při tradiční koledě čeká i v tomto případě na dárce pozornost v podobě cukříků a kalendářů,“ dodává Pavlína Nováková. Brodskou Charitu můžete podpořit také zasláním finančního daru na účet: 66008822/0800, VS: 77705004. Do sbírky lze přispět také dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777 (cena jedné SMS je 30, 60 a 90 Kč).

„Celých 65 % výtěžku sbírky využijeme na podporu služeb naší Charity, prostřednictvím kterých pomáháme lidem v nepříznivé životní situaci. Další prostředky půjdou na projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové, část pomůže potřebným v zahraničí a dílem podpoříme i celostátní projekty,“ připomněla ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Simona Tomanová s tím, že konkrétně peníze půjdou například na nákup devítimístného svozového auta pro imobilní klienty Centra sociálních služeb Petrklíč nebo na vytvoření a udržení pracovních míst ve Středisku charitní pomoci.

Lubica Pleskačová