Součástí Tříkrálového pochodu na Křemešník byly i prohlídky stájí s koňmi na Farmě Hrnčíř v Proseči pod Křemešníkem, cesta notně prořídlými křemešnickými lesy, setkání s pelhřimovskými skauty na Slunečné pasece s guláškem ve vynikajícím chlebu od pana Sankota a opékáním buřtů na ohni, možnost vystoupat na křemešnickou rozhlednu Pípalka, byť byla mlha. Dále společné fotografování s Kašparem, Melicharem a Baltazarem, díky Matici Křemešnické komentované prohlídky areálu kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku v podání Vojty Škody. Díky vstřícnosti pana Koláře a průvodce Jiřího Blažka také prohlídky Větrného zámku a na závěr v kostele zpívání koled v podání zpěvaček Základní umělecké školy Pelhřimov a pana ředitele Jiřího Váni, který zahrál na tamní varhany.

Celá akce proběhla jako každoročně ve prospěch Tříkrálové sbírky, k níž přispěl horkými nápoji i poutní hotel Křemešník a mnozí pochodující vhozením nemalého obnosu do připravených kasiček. Tříkrálového pochodu se aktivně zúčastnilo zhruba 450 lidí (nejvíc v dosavadní historii této nové tradice). Ti si odnesli pamětní list a pěkný suvenýr, který věnovala pelhřimovská SPŠS, a společně se zmíněnými aktivitami přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 28 540 korun.

Na uspořádání akce se společně pod taktovkou Agentury Dobrý den a Rostislava Čecha a na podporu Charity Pelhřimov podílelo Město Pelhřimov, Kulturní zařízení města, Poutní hotel Křemešník, Matice Křemešnická, Klub českých turistů, Pelhřimovští skauti, Farma Hrnčíř, Základní umělecká škola Pelhřimov. Sluší se připomenout, že ti všichni celou akci připravují i absolvují ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Děkujeme.

6. ročník Tříkrálového pochodu na Křemešník je naplánován na neděli 7. ledna 2024.

Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov