Výstava navazuje na zimní výstavu za okny, kromě samotného díla Jaroslava Zieglera ovšem nabízí také řadu exponátů ilustrujících okolnosti jeho vzniku. Obrazové rekonstrukce historických pohledů na Pelhřimov jsou doplněny reprodukcemi dobových fotografií z muzejní sbírky i digitálního archivu fotografického ateliéru Šechtl a Voseček, ale také skizzami z cest a předměty z Zieglerovy pozůstalosti z regionálních soukromých sbírek. Komentář kurátorky výstavy a autorky Zieglerovy monografie propojí vystavené předměty kontextem životního příběhu právníka, prvorepublikového diplomata, předválečného generálního konzula ČSR v Mnichově, ale také nadšeného amatérského historika, malíře a pelhřimovského patriota.

Mgr. Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.