Krásný slunný zimní den byl jako stvořený k výšlapu. Z Černovic až do Obrataně to sice není tak daleko, ale záměrně jsem zvolil trasu plnou oklik, abych vychutnal vše, co tato krajina nabízí. A skutečně, i počasí přálo, všude bílo, byla to skutečně radost.

Tvrz Sudkův Důl
Dochovaná kamenná věžovitá stavba tvrze byla v 15. století sídlem nižší šlechty. Její jméno je spojeno s Janem Sudkem z Dolu, který zemřel roku 1475.
Prvním držitelem statku byl Maršík zvaný Kosten z Dolu. Původně byl zdejší statek zván jen Důl. Dnešní název je spojen se jménem Jana Sudka z Dolu, který zemřel roku 1475. Vlastní tvrz je poprvé připomínána až roku 1531, je však pravděpodobně starší, neboť bylo dendrochronologicky potvrzeno, že stropní trámy budovy byly zhotoveny ze dřeva káceného těsně před rokem 1490.

Miroslav Fiala

Toulky zimní přírodou v okolí Pelhřimova
Stříbrná studánka a Křemešník. Zimní kouzlo na Pelhřimovsku láká k výletům