Spolu s Filharmonií Gustava Mahlera Jihlava vystoupili jako sólisté sopranistka Miroslava Časarová, barytonista Bohdan Petrović a na historický violon, který je předchůdcem běžného kontrabasu, Sebastian Brettfeld. Slavnostní večer zahájil pásmem lidových písní dětský pěvecký sbor ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec pod vedením Bohdana Petroviće. Během večera zazněla díla vysočinských rodáků Gustava Mahlera a Jana Václava Stamice i známá árie Rosiny z patrně nejznámější Rossiniho opery Lazebník sevillský.

Otužilci v lomu v Horní Cerekvi.
OHLÉDNUTÍ: Když je v říjnu teplo. Otužilci se v lomu v Cerekvi moc nezchladili

O tom, jak strhující atmosféra tradičního slavnostního koncertu byla, vypovídá i vystoupení hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka. Ten se původně zúčastnil koncertu jako divák, aby se v druhé půli věnované slavným filmovým a muzikálovým melodiím v úpravě Jiřího Jakeše pro symfonický orchestr stal účinkujícím.

Vendula Marešová, MěKIS Humpolec