Společnými silami jsme během dne vysázeli téměř stovku ovocných stromů, převážně staročeských původních odrůd. Na oba konce aleje celkem patnáct třešní, odrůdy Karešova, Burlat a Kordia, devětatřicet hrušní v původních odrůdách, např. Amanlinská, Boscova lahvice, Hardyho máslovka, Muškatelka, Solanka, Šídlenka, třiačtyřicet jabloní původních odrůd, například Řehtáč soudkovitý, Gdaňský hranáč, Kožená reneta, Panenské české, Hornokrajské malinové i nových odrůd Gold Bohemia, Rajka, Hana, Ariva, Rubín, Rubinola. Snad Vám alej při procházkách či projížďkách občas udělá takovou radost, jakou nám dělalo tohle společné úsilí, které bychom do budoucna rádi zopakovali na dalších zdánlivě zapomenutých cestách v okolí Přibyslavi.

Díky všem, co přiložili ruku k dílu, protože právě reakce vás místních, celých rodin s dětmi i jedinců dobrovolníků, je pro nás největší motivací pokračovat a připomínat, že o prostor, kde žijeme, má smysl pečovat, pro nás i budoucí generace.

JAN JATNER