Jako všude i v našem domově probíhaly přípravy na jarní svátky. Pravidelně se konají bohoslužby, domov je vyzdoben. Ženské uklízí a pečou, chlapi pijí pivo a hrají karty … prostě jako doma. Děkujeme místnímu pivovaru za dodání sklenic a ubrusů ke všem těm náročným přípravám.

Adéla Příhodová. Domov pro seniory Pelhřimov