Cílem ojedinělé akce bylo přiblížit mladým studentům fungování nemocnice okresního typu a ukázat jim jednotlivá oddělení z jiného pohledu, než jaký vidí při povinných praxích.

„Dopolední program kempu byl věnován návštěvám na klinických pracovištích nemocnice. Studenti ve čtyř až pěti členných skupinách v doprovodu vrchních nebo staničních sester postupně navštěvovali pracoviště, na která se během studia běžně nedostanou např. endoskopické pracoviště, pracoviště provádějící ultrazvuková vyšetření, elektroencefalografie, elektromyografie, CT pracoviště, hemodialyzační oddělení, pracoviště dárců krve, anesteziologicko resuscitační oddělení nebo pracoviště urgentního příjmu. Velký zájem u všech studentů vzbudila i návštěva centrálních operačních sálů. Zde mohli vidět organizaci práce v operační den, kdy se současně operuje na několika operačních sálech různých odborností. Součástí prohlídek byla i návštěva porodnického sálu nebo dětského oddělení s diabetologickou ambulancí, ve které se edukují rodiče a děti s nově diagnostikovaným onemocnění diabetu. Ačkoliv se jednalo o nelékařské pracovníky, kteří se uplatní v oboru všeobecná sestra, nemocnice jim představila i pracoviště laboratoří, bez jejichž činnosti není možná diagnostika a léčba hospitalizovaných pacientů,“ sdělila náměstkyně ošetřovatelské péče Mgr. Vladimíra Macháčková. Ta zároveň dodala, že účastníci kempu ocenili modernizaci areálu v čele s výstavbou pětipodlažního Pavilonu péče o rodinu.

Odpoledne byla ve znamení odborných přednášek. Budoucí zdravotní sestry se například seznámily s činností Edukačního centra nemocnice, které se věnuje vzdělávání a informovanosti pacientů před operacemi velkých kloubů. „Nechyběly informace o historii nemocnice a rozpadu centrálně řízené zdravotní péče. Dalšími zajímavými tématy byla specifika péče o covid pozitivní pacienty na anesteziologicko resuscitačním oddělení nebo pohled na onemocnění covid-19 očima zaměstnanců. Jsme rádi, že se studenti aktivně zapojovali do diskuzí, porovnávali navštívená pracoviště se svojí povinnou praxí ve škole a někdy přišli i s návrhy na případné vylepšení,“ sdělila mluvčí nemocnice Bc. Alexandra Knapová.

Po odborných přednáškách byl pro zájemce připraven kulturní program. Jedno odpoledne bylo věnováno návštěvě kostela Narození Panny Marie a kláštera v Želivě a druhé prohlídce města Pelhřimova s průvodcem. Prohlídka zahrnovala výstup na vyhlídkovou věž kostela sv. Bartoloměje, návštěvu děkanského kostela, domečku F. B. Vaňka a pomyslnou třešničkou na dortu byla návštěva kaple sv. Kříže – Kalvárie.

Bc. Alexandra Knapová, Nemocnice Pelhřimov