„V souvislosti s tím, jak se zdravotnictví mění, potřebujeme vědět, co budou medici očekávat od svých zaměstnavatelů, co budou v budoucnu vyhledávat z hlediska rozložení péče, případně, jak si představují samotný výkon práce. Když to nastavíme nesprávným způsobem a budeme to brát třeba z hlediska mé generace, může se stát, že nám mladí kolegové řeknou, že tudy cesta nevede, že jsme to udělali špatně. A tomu bych se chtěl vyhnout,“ popsal ředitel Nemocnice Pelhřimov Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA s tím, že přínosem kempu je i to, že si studenti mezi sebou vyměňovali a sdíleli zkušenosti ze studia.

Dopolední program medici absolvovali na odborných stážích v rámci jednotlivých oddělení nemocnice. Účastnili se konzilií, asistovali u menších výkonů v ambulancích či na operačních sálech. „Už podruhé jsem měl možnost získat cenné zkušenosti a představu o tom, jak funguje praxe v menší nemocnici. Za mě byly odborné stáže intenzivní, poskytly mi nezaměnitelnou zkušenost a rozšířily obzory nejen v chirurgii, které se chci po škole věnovat, ale například i v urgentní medicíně. Už nyní se těším na třetí ročník kempu,“ sdělil Viktor Procházka, student pátého ročníku lékařské fakulty Ostravské univerzity, který se pelhřimovského kempu zúčastnil už v předchozím roce.

Odpoledne měli budoucí lékaři vyhrazené pro odborné přednášky. Přínosné informace jim přinesl například pohled do možností paliativní péče v Nemocnici Pelhřimov a na poskytování spirituální péče v nemocnici. Ohlas rovněž sklidily přednášky Mgr. Aleny Smutné, MBA ze Všeobecné zdravotní pojišťovny a dále psychiatra, pedagoga, člena Obce spisovatelů, autora duchovní literatury a esperantisty Jaroslava Maxe Kašparů o hypnóze. Studenti si prohlédli i Pavilon péče o rodinu, který patří mezi největší investiční akce nemocnice. Pasivní novostavba se nachází v sousedství hlavní lůžkové budovy a otevřena by měla být v první polovině roku 2023.

Stravu a ubytování účastníkům kempu hradila Nemocnice Pelhřimov. Poděkování patří partnerům a sponzorům Kempu mediků, kterými jsou: Kraj Vysočina, město Pelhřimov, ELPE, s.r.o., Fresenius Kabi,s.r.o. a Danone. „Poděkování patří i všem zaměstnancům nemocnice, kteří se medikům ochotně věnovali, ukázali jim chod zdravotnického zařízení a přiblížili jim možnosti a v některých případech i limity konkrétních oborů,“ uzavřela mluvčí nemocnice Bc. Alexandra Knapová.

Bc. Alexandra Knapová

tisková mluvčí Nemocnice Pelhřimov