Budoucí lékařky a lékaři z České republiky a Slovenska se stali součástí každodenního zdravotnického prostředí Nemocnice Pelhřimov. Asistovali na operačních sálech, sledovali vedení porodů, pracovali v ambulancích nebo zažili atmosféru urgentního příjmu. „Tato praxe jim umožnila získat cenné zkušenosti a seznámit se s různými aspekty lékařského povolání. Kemp přispěl nejen k rozšíření obzorů budoucích lékařů, ale také k posílení spolupráce a porozumění mezi našimi lékaři a mediky. Je důležité, abychom se navzájem učili a spolupracovali," sdělil ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák. 

Pouť v Želivu.
VIDEO: Do Želiva přijela pouť a místní se skvěle bavili

Kromě odborných stáží na jednotlivých odděleních nemocnice, byl program plný zajímavých přednášek. Historii a současnost nemocnice přítomným přiblížil Jiří Běhounek st., náměstek pro rozvojové činnosti nemocnice, Soudní posudky v psychiatrii s mediky rozebral Jaroslav Maxmilián Kašparů a praktické rady při poskytování první pomoci se dozvěděli od primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení pelhřimovské nemocnice Ondřeje Kubínka a jeho zástupkyně Lenky Součkové Sedlákové. Své nezastupitelné místo v přednáškovém bloku mají již tradičně zástupci VZP, kdy se studenty hovořila paní Lenka Smutná. O možnostech paliativní péče a poskytování spirituální péče v pelhřimovské nemocnici byli účastníci informováni prostřednictvím koordinátorky paliativní péče Markéty Fuchsová a nemocničního kaplana Jana Blažka. 

Zájemci si mohli u lomu v Horní Cerekvi užít pestré aktivity.
Potapěči v Horní Cerekvi učili: jak slanit ze skály, jak vystřelit a přeplout

Během nabitých dnů zbyl čas i na oddech, a to ať při společenských večerech nebo při návštěvě pivovaru v Kamenici nad Lipou.  „Kemp byl pro nás příležitostí předat zkušenosti a dovednosti další generaci lékařů. Byli jsme velmi mile překvapeni jejich nadšením a aktivní účastí při konziliární a praktické činnosti. Pelhřimovský kemp je rovněž místem, kde se setkávají budoucí kolegové a přátelé,“ přiblížila tisková mluvčí Nemocnice Pelhřimov Alexandra Knapová. Během závěrečného rozloučení obdržel každý účastník kempu upomínkovou tašku, ve které se mimo jiné nacházel Almanach vydaný k 120. výročí nemocnice, což pro mediky byla cenná památka na jejich dobu strávenou ve zdravotnickém zařízení. Nemocnice Pelhřimov plánuje pokračovat v podpoře budoucích lékařů a poskytovat jim příležitosti pro výcvik a praxi. Kemp pro mediky je dalším krokem k dosažení tohoto cíle.

Rozloučení s létem v Žirovnici.
VIDEO: S létem se lidé ze Žirovnice rozloučili na budínské plovárně

Stravu a ubytování účastníkům hradila Nemocnice Pelhřimov. Poděkování patří všem zaměstnancům nemocnice, kteří se medikům ochotně věnovali a dále partnerům a sponzorům kempu: MUDr. Jiří Běhounek st., Kraj Vysočina, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a Fresenius Kabi, s.r.o. 

Alexandra Knapová