Součástí masopustu byly tradiční koblížky a bohaté občerstvení. Nechyběla živá muzika k tanci a poslechu. A v davu byla nepřehlédnutelná skupinka japonských profesionálních společnic. Byly to gejši. V průvodu šly asi tři desítky masek.

Zdroj: Youtube
Ledové útvary vznikly v mrazivých dnech ve starém lomu u Sedlické hydroelektrárny.
Než krystaly roztají. O víkendu se lidé kochali ledopády u Želiva