Vichřice v roce 1987 zvoničku zdemolovala a zvon i s dřevěným závěsem si domů odnesl Jiří Kovařík. Bohužel náhlá smrt mu v rekonstrukci zabránila, stihl udělat pouze dřevěný závěs zvonu, který nese datum 1910 až 1987.

V roce 2019, tedy 16 let po smrti Jiřího Kovaříka, se parta místních nadšenců Pavel Matějka, Alexandr Král a Jana Dohnalová domluvili, že zvoničku rekonstruují. Žádost o rekonstrukci byla sepsána 23. ledna 2019 a všemu byl nápomocen lidmaňský starosta Jiří Zourek, který uvolnil z lesa strom na tělo zvoničky. Beton na základ byl přivezen z družstva Černovice a zafinancován Alexandrem Králem, zahloubení pro betonový podstavec pak zhotovil zaměstnanec družstva Lidmaň Honza Jirků, který pak následně spolu s Alexandrem Králem a starostou Jiřím Zourkem vztyčili i kmen zvoničky.

Celou stavbu provázelo mnoho peripetií. „Dvoják“ na tělo zvoničky  se musel hledat celkem třikrát, při opracování prvního a druhého kmene se zjistilo, že byl napaden hnilobou. Poté se stal pracovní úraz „hlavnímu staviteli“ Alexandru Královi a jeho vykloubené rameno si vyžádalo dlouhodobé léčení. Nakonec se však rekonstrukce bohutínské zvoničky sto let po jejím postavení, 30 let po jejím stržení vichřicí a šestnáct let po smrti Jiřího Kovaříka přece jen podařila a její zvon se 17. srpna v odpoledních hodinách rozezněl znovu krajem.

Herečka Eva Hudečková, která měla chatu v Černovicích Na Pelíšku, jednou prohlásila, že do Černovic se vrací ráda, protože tady a v celém okolí žijí citově stálí lidé. Při stavbě této zvoničky se projevil význam jejích slov. Bohutínskou zvoničku se podařilo rekonstruovat právě díky těmto lidem. Požehnání dostala od pelhřimovského kněze a psychiatra v jedné osobě Jaroslava Maxmiliána Kašparů, protože černovický pan farář, který měl původně požehnání provést, se z časových důvodů omluvil. Zvoničku zasvětil polskému svědci Maxmiliánu Kolbemu.

Na zvoničku také finančně přispěla poslední z bohutínských starousedlic a pamětnic Jindřiška Vyhnálková. Křížek, který byl připevněn na zvoničku, věnovala Miloslava Zemanová z Černovic, která i přes svůj úctyhodný věk přišla na oslavu z Černovic pěšky.

Přišli také obyvatelé okolních obcí Lidmaně a Hojavy, zúčastnil se i osmdesátiletý František Babčický, syn zvoníka Babčického. Posvěcení se nakonec stalo milým setkáním lidí, co se na Bohutíně narodili a nebo k tomuto místu mají vřelý vztah.

Při této příležitosti byla do zvoničky také vložena schránka s odkazem pro budoucí generace, na třech médiích, papíře, CD disku a USB klíči. V dokumentech je uložena zpráva o průběhu celé rekonstrukce včetně fotodokumentace a jednoho pamětního listu, zhotoveného k této příležitosti. Andělíčka „Valentýnka“, vlastnoručně vyrobila a  do schránky věnovala zpěvačka Lucie Bílá.

Zvonička zároveň slouží jako ukazatel vzdáleností poutníkům, protože obec Bohutín se nalézá na jedné z turistických tras.

Jana Dohnalová