Přednášku vedla manažerka pelhřimovské nemocnice a zároveň odbornice na výživu a prevenci chorob Pavlína Fridrichovská,. Zaměřila se na klíčové aspekty zdravého životního stylu. Hned v úvodu zdůraznila, jak důležitá je správná výživa a pravidelný pohyb pro udržení dobrého zdraví. „Prevence je vždy lepší než léčba. Správným životním stylem můžeme předejít mnoha závažným onemocněním,“ uvedla.

Podrobně se věnovala významu pravidelného pohybu, který je nezbytný pro zdravé fungování kardiovaskulárního systému, správnou funkci metabolismu a psychickou pohodu. „Každý den bychom měli věnovat alespoň třicet minut fyzické aktivitě. Může to být procházka, jízda na kole nebo jakákoli jiná forma pohybu, která nám přináší radost,“ dodala.

Další klíčovou částí přednášky byla zdravá strava. Fridrichovská vysvětlila, jak důležitá je vyvážená strava bohatá na ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky a bílkoviny. Upozornila také na nebezpečí konzumace nadměrného množství cukru a nezdravých tuků, které mohou vést k obezitě a dalším zdravotním problémům. Zvláštní pozornost věnovala škodlivým vlivům energetických nápojů, alkoholu a kouření. „Energetické nápoje obsahují vysoké množství kofeinu a cukru, což může vést k vážným zdravotním problémům, jako jsou srdeční potíže a problémy s metabolismem,“ upozornila.

Manažerka Nemocnice Pelhřimov dodala, že alkohol a kouření jsou hlavními rizikovými faktory pro mnoho civilizačních onemocnění, včetně rakoviny a srdečních choroba že vyhnout se těmto látkám je klíčové pro dlouhý a zdravý život.

V teoretické části se žáci aktivně zapojovali do diskuse, pokládali dotazy a sdíleli vlastní zkušenosti. V závěru přednášky vypracovali praktické listy, které zahrnovaly otázky týkající se zdravého stravování, pohybových aktivit a prevence rizikového chování. Studenti si tak upevnili získané znalosti, aby je mohli aplikovat ve svém každodenním životě.