Pandemie přesunula některé aktivity komunitního centra do online prostoru a centrum se stalo opravdovou komunitou pro většinu klientů - v online i offline významu. Vedoucí centra, paní Bártová, se klientům věnovala, pomáhala a podávala jim aktuální informace o činnosti a o pandemii. Online aktivitou se staly pozvánky na online představení a přednášky, tipy na zajímavé články a weby, tradiční blahopřání jubilantům, online kavárničky a další. Klienti se naučili pracovat s nástroji video hovorů a aktivně je využívali.

Rekondiční pobyty, které se těší velké oblibě, se v tomto roce konat budou stejně, jako oblíbené cvičení. Osobně, telefonicky a e-mailem pelhřimovské centrum poskytuje právní poradenství, je schopno předat příslušné kontakty a také vám zajistit doprovod na úřad nebo k lékaři. Více se dozvíte na webu komunitního centra Pelhřimov www.civilky.cz/kc-pelhrimov.

Za vedení komunitního centra děkujeme pí. Dagmar Bártové a celému kolektivu KC Pelhřimov. Klientům děkujeme za projevenou přízeň. V případě zájmu se můžete obrátit na e-mail: centrumspcchpel@seznam.cz.

Za podporu projektu Centrum služeb a komunitní centra 2021 děkujeme Úřadu vlády ČR.

Martina Křtěnová