O akci Hrad dětem! byl letos opět velký zájem. Hravé odpoledne v hradním parku přilákalo sto osmdesát návštěvníků. Děti i dospělí se bavili a soutěžili, skákali v pytli, poznávali rostliny, šermovali nebo si vyzkoušeli středověké zbraně a zbroj pod dohledem rytíře Václava. Obec Kámen na akci zapůjčila skákací hrad. Jako drobnou odměnu děti obdržely bonbóny, balónky nebo pohledy. Děkujeme všem za účast. Bylo to skvělé.

Zlata Vobinušková, kastelánka hradu Kámen

Noc kostelů lákala návštěvníky i do Údolí štěstí v Želivě.
Noc kostelů lákala návštěvníky i do Údolí štěstí v Želivě