Jeden navrhovatel může nominovat více dobrovolníků. Dobrovolník nemusí být v úzké spolupráci s dobrovolnickým centrem. V takovém případě bude od nominující organizace požadována aktivní účast na přípravě slavnostního předávání ocenění. Text je to hlavní, na základě čeho výběrová komise vybere oceněné dobrovolníky. Uveďte stručně vše podstatné, zajímavosti, specifika činnosti, cílové skupiny apod. Nominovaný dobrovolník musí vykazovat dobrovolnickou činnost v příslušném roce a regionu (organizovaná i neorganizovaná činnost).
Nominace zasílejte do 30. listopadu 2020 v elektronické podobě na e-mailovou adresu: michaela.chabova@fokusvysocina.cz.
O udělení Křesadla rozhodne komise složená ze zástupců neziskových organizací, veřejné správy, médií a dalších spolupracujících subjektů vybere z návrhů jednoho dobrovolníka, který obdrží cenu Křesadlo. Ostatní nominovaní dostanou drobné dárky a poděkování.
Cenu Křesadlo za rok 2020 jsme minulý týden už udělili v Hlinsku. Získala ji Marie Pospíšilová. Energická dobrovolnice, která pomáhá například v CDS Motýl, si symbolické ocenění převzala za netradičních podmínek (pochopitelně za dodržování všech hygienických opatření a nařízení) na středisku FOKUSu Vysočina. „Maruška jako dobrovolnice dělá spoustu věcí. Pomáhá nejen v CDS Motýl, ale také nám ve FOKUSu. Kdykoli je potřeba, vím, že se na ni mohu obrátit,“ podotkla koordinátorka dobrovolníků FOKUSu Vysočina Lucie Truncová.

MICHAELA CHABOVÁ