Na severovýchodním okraji obce Číhošť se nachází malý kamenný pomník s deskou, na níž je znázorněna mapa České republiky a je zde vyznačen její geometrický střed. Právě na tomto místě by se měl nacházet geografický střed České republiky, který spočítal soukromý geodet Ladislav Fofonka.

Ten vycházel z předpokladu, že těžiště uzavřeného nepravidelného mnohoúhelníku lze spočítat jako vážený průměr těžišť trojúhelníků, do nichž je rozdělena celá plocha, pro území Česka použil celkem 2 834 trojúhelníků. Na základě výpočtů a geodetických měření určil, že střed České republiky leží v obci Číhošť.

Geografický střed (těžiště) České republiky má souřadnice 49° 44´ 37,5" severní šířky a 15° 20´ 19,1" a nadmořskou výšku 527,9 metrů.

K Číhošti se váže taky takzvaný Číhošťský zázrak, což je událost, ke které došlo v kostele Nanebevzetí Panny Marie při mši svaté o třetí adventní neděli 11. prosince 1949. Během kázání místního faráře Josefa Toufara v kostele Nanebevzetí Panny Marie se několikrát pohnul asi půl metru vysoký kříž nad svatostánkem na hlavním oltáři. Svědků pohybu kříže bylo dvacet.

Sám farář se o události dozvěděl od farníků až několik dní poté. Dodnes neobjasněný úkaz, který se měl později několikrát opakovat, vzbudil pozornost mezi věřícími a církevními hodnostáři, ale také u Státní bezpečnosti.

STB tuto událost zneužila jako záminku k proticírkevním represím a propagandě. Josef Toufar byl obviněn, že zázrak zinscenoval. Případ byl svěřen vyšetřovateli Ladislavu Máchovi. Pod jeho vedením byl Toufar několik týdnů krutě mučen a na následky nelidského zacházení zemřel. Ladislav Mácha si za vraždu kněze nakonec odpykal jeden rok ve vězení. Zemřel v ústraní ve věku devadesáti tří let.