Ve většině vesnic musí právě sbory dobrovolných hasičů v zimě uspořádat pořádný hasičský bál a pak se postarat o každoroční masopustní zábavu. To první mají putimovští hasiči už zdárně za sebou. „Hasičský ples jsme měli v lednu, ten pořádáme každou třetí sobotu v prvním měsíci roku, ani letos nechyběla pořádná tombola,“ připomíná starosta Sboru dobrovolných hasičů Putimov Daniel Račan.

To druhé je čeká, masopustní období vyvrcholí letos v závěru února. V Putimově bývala masopustní tancovačka po dlouhá desetiletí v pondělí, kdy masopustní čas vrcholí. „Jenže zájem opadal, bylo to složitější zajistit, když lidi museli druhý den do práce. Proto jsme zábavu přesunuli na poslední masopustní sobotu, kdy se u nás v Putimova koná i masopustní průvod. Zábava celý program završuje,“ vysvětluje Daniel Račan.

Letos už je tak jasné, že se tancovačka uskuteční v sobotu 22. února a že na ní bude hrát pelhřimovská skupina Wajt. „Protože se zábava koná v sále, který patří k hospodě, tak nebudeme zajišťovat pití a jídlo. Ale ostatní úkoly spojené s organizací zábavy jsou na nás, místních dobrovolných hasičích,“ říká starosta sboru.

Přímo o předposlední únorové sobotě to bude v první řadě služba u vstupu do sálu. „Takové úkoly jako vytištění a vylepení plakátů máme v tuto dobu pochopitelně už za sebou,“ dodává.

Putimovský sbor dobrovolných hasičů má v současnosti 81 členů, zhruba dvacet se aktivně zapojuje do organizace nejrůznějších aktivit a akcí v obci. Při nich, tedy i při zajištění masopustní zábavy, se hodí to, s čím se dobrovolní hasiči setkávají od mala. „I při organizaci akcí musí fungovat disciplína. Rozdělíme si úkoly a všichni vědí, co mají dělat. Disciplína se hodí,“ pochvaluje si Daniel Račan.

Naopak do masopustního průvodu vyrazí muži i ženy, kteří jsou členy a členkami sboru dobrovolných hasičů, na vlastní pěst. „Naši členové v masopustním průvodu samozřejmě nechybí,“ potvrzuje starosta SDH. Před časem zkoušeli dokonce vyrazit do průvodu s hasičskými rekvizitami, ale putování vsí s historickou hasičskou stříkačkou se úplně neujalo. „Někteří z našich členů mají doma po dědovi starou helmu nebo i uniformu, ale v masopustním průvodu jdou většinou raději za někoho jiného než za hasiče,“ povídá Daniel Račan.

Když se Putimov ponoří do masopustního veselí, hasiči by se od ostatních účastníků zábavy mohli odlišit ve chvíli, kdy bude potřeba jejich pomoc. I když ne všichni by v takovou dobu zřejmě byli v nejlepší kondici. „Nikdy jsme z masopustní zábavy jet k ohni naštěstí nemuseli a doufám, že to vydrží,“ říká starosta sboru. Jednotka je zařazena jako JPO 5, takže se s ní v prvním sledu při vyhlašování poplachu navíc nepočítá.

Technické pomoci se ale putimovští hasiči věnují bez ohledu na momentální naléhavou potřebu. „Pomáháme podle potřeb obce. Každoročně v květnu zajišťujeme sběr starého železa,“ poukazuje na některé formy pomoci Daniel Račan.

V červenci dobrovolní hasiči zajišťovali populární zábavnou akci Putimovská lávka, kterou u putimovského rybníku loni vystřídal podobně zaměřený Po lávce fest. „Tam se staráme i o občerstvení, takže třeba pečeme maso a čepujeme pivo,“ zmiňuje zajištění jedné ze dvou letní akcí Daniel Račan.

Tou druhou je tradiční letní hasičská soutěž. Družstva se každoročně připravují už od jara, vlastní sezona hasičských soutěží pak startuje v červnu. „Účastníme se nějakých čtrnácti patnácti soutěží. U nás v Putimově ji budeme letos pořádat v srpnu,“ doplňuje informace o aktivitách Sboru dobrovolných hasičů v Putimově jeho starosta.

Pak už zbývá ještě připravit zářijový dětský den a pustit se do přípravy techniky a dalšího vybavení pro uložení na zimu.