Děti se naučily poznávat zvířecí stopy, plnily spoustu záludných úkolů a také viděly práci harvestoru pěkně zblízka. Zájemci se dozvěděli spoustu zajímavostí o lese, podívali se na přírodniny a pomohli s obnovou lesa. Kdo chtěl, mohl zasadit nový strom. Za odměnu bylo opékání špekáčků. Počasí přálo, akce se vydařila.

Den Země je každoroční celosvětová akce, která připadá na 22. dubna. Je zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí, upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně k přírodě. Tradičně je spojena s řadou vzdělávacích akcí pro děti a dospělé.

Rekordní zájem byl o Den zdraví v Nemocnici Pelhřimov. Lidé si mohli nechat změřit tlak či cukr v krvi.
Den zdraví v Pelhřimově. Lidé si nechali změřit tlak i cukr v krvi