První akcí, kterou nemocnice uspořádala, byla přednáška v Mateřské škole Komenského Pelhřimov. Téměř čtyřicet předškoláků se od zdravotníků dozvědělo, jak si správně umývat ruce a dbát tak na správnou hygienu. „V minulých letech program probíhal pro první stupeň základních škol v nemocnici. Letos poprvé byl program zacílen na předškoláky. Správná hygiena rukou patří mezi základní pravidla osobní hygieny a má kulturní a estetický smysl. Děti se zábavnou formou učí, kdy a proč si mají mýt ruce, vyplňují pracovní listy ve skupinkách. Provádí praktický nácvik mytí rukou speciálním roztokem a vidí pod speciální lampou, kde si špatně umyjí ruce. Děti program velmi bavil, byly moc šikovné a měly spoustu otázek. Líbilo se jim, jak jim svítí ruce, když je mají dobře umyté. Program byl uzavřen básničkou s nácvikem mytí rukou,“ přiblížila průběh dvou přednášek manažerka kvality pelhřimovské nemocnice Mgr. Pavlína Fridrichovská, DiS.


Děti navíc dostaly odpovědi na zvídavé otázky a na závěr obdržely od ředitele Nemocnice Pelhřimov Mgr. Ing. Michala Kozára, MBA certifikát „Expert v mytí rukou“ a od sestřiček obrázek. „Onemocnění covid-19 nám ukázalo, jak důležité je správné mytí rukou, a že se stále jedná o jednoduchou a velmi účinnou metodu k zamezení šíření patogenů a k zabránění infekcí. Tento hygienický návyk je potřeba u dětí rozvíjet od nejútlejšího věku. Proto jsem rád, že se program dětem líbil a především, že se naučily správně umývat ruce,“ sdělil Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA.

Další přednáška pro děti o správné hygieně rukou se uskutečnila v pátek 6. května v Mateřské škole Osvobození Pelhřimov.  

Alexandra Knapová

Nemocnice Pelhřimov