Celkem tak bylo za přítomnosti rodinných příslušníků a představitelů města Kamenice nad Lipou, kterými byli starosta města Jaromír Pařík a místostarosta Ivan Pfaur, veřejně pochváleno a odměněno 47 žáků školy.

Celý slavnostní program byl doplněn také krátkým kulturním programem, při němž vystoupil se dvěma písněmi kytarový kroužek pod vedením učitelky Veroniky Špičkové a pěvecký sbor dirigovaný Marií Pavlíčkovou. K přítomným krátce promluvili starosta města Jaromír Pařík a ředitel školy Vladimír Dobal.

Zajímavou částí programu bylo předání šeku třídou 5.A ze zisku peněz za akci s Českou spořitelnou Abeceda peněz rodičům postižené dívky. Ve druhé části slavnostní akce se představily se svým programem dívky z tanečního kroužku paní Hájkové a Vondráčkové. Na závěr pak žáci ze 4.A pod vedením třídní učitelky Gerty Dvořákové zahráli divadelní scénku z pověsti O Libuši.

Celý program moderovala zástupkyně ředitele školy Iva Jeníčková. Po skončení slavnostního ocenění se pak ve sborovně školy, v tomto čase již tradičně, sešli bývalí zaměstnanci školy s vedením školy a města na krátké přátelské posezení a občerstvení.

Na kamenické základní škole se však v tomto předvánočním období uskutečnilo hned několik akcí. Jedná se například o tradiční vánoční výstavu, do které byly zapojeny aktivně všechny děti. Výstava probíhala v předposledním týdnu před vánočními prázdninami na chodbě v přízemí školy a každá třída na ní prezentovala výsledky své výtvarné činnosti, která byla uskutečňována v rámci školního vyučování. Vystavované předměty si prohlédli nejen všichni žáci školy, ale také rodiče a prarodiče dětí.

Autor: Vladimír Houser