Návštěvníci si prohlédli podzimně vyzdobenou mateřskou školu a zároveň si mohli zavzpomínat na léta strávená ve školce.

Ředitelka Mateřské školy Sedmikráska Mgr. Marta Stoklasová děkuje všem, kteří se na přípravě akce podíleli a také návštěvníkům Dne otevřených dveří. Velký zájem o akci všechny potěšil.