„Malé děti jsou zvláště náchylné k infekcím, proto je důležité, aby se v mateřské škole dodržovaly správné postupy pro hygienu rukou. K dispozici by mělo být mýdlo, teplá voda a každý by měl mít svůj ručník.  Je důležité vysvětlit jim důvody, kdy a proč ruce mýt vodou a mýdlem a poučit je o riziku přenosu infekce a naučit je správný postup pro umývání rukou. Děti by měly být pravidelně vedeny k základním principům hygieny, a to nejenom rukou,“ přiblížila manažerka pelhřimovské nemocnice Pavlína Fridrichovská. Následně mohly děti pod speciální lampou zhlédnout, v jakých místech si správně nebo naopak hůře umývají ruce. Program byl uzavřen básničkou se zábavným nácvikem mytí rukou. Přednášky v MŠ Komenského, MŠ Pod Náspem a MŠ Osvobození si nenechalo ujít téměř sto dětí. 

Další aktivitou pro veřejnost, kterou Nemocnice Pelhřimov uspořádala, byl Den hygieny rukou pořádaný 5. května u vstupních dveří hlavní lůžkové budovy. Nemocnice je totiž místo, kde je dodržování hygienických norem zásadní pro zdraví pacientů a personálu. Správnou techniku mytí rukou a získání užitečných rad od odborníků si během jedné hodiny nenechalo ujít na 102 zájemců v čele s ředitelem Nemocnice Pelhřimov Janem Mlčákem.