Jak mi řekl starosta Města Karel Kratochvíl, velká investice do zkrášlení tohoto parku se vyplatila, neboť je hojně využíván k pořádání různých akcí jak pro děti, tak pro dospělé. Loňské slavnostní otevření parku a zahájení Letní sezóny se vydařilo a proto došlo na jeho pokračování i letos.

Město a Městské kulturní a informační středisko připravilo i na letošní rok 2020 bohatý hudební program k zahájení Letní sezóny a vzhledem ke koronavirové epidemii nebylo jisté, zda se bude konat. To se nakonec podařilo a zahájení Letní sezóny 2020 se uskutečnilo v pátek dne 5. června.

Moderátor Hitrádia Vysočina Jihlava Milan Řezníček, který je známý „jako rádiový Míla, se kterým je venkovní akce legrace a síla“, zahájil tento program přivítáním všech účastníků a účinkujících, starosty města Humpolec Karla Kratochvíla a ředitelky Městského kulturního a informačního střediska Marcely Kubíčkové. Pan starosta pak krátce promluvil o vlastním parku Stromovka a představách jeho využívání při různých akcích.

Pak již začal vlastní program, ve kterém Milan Řezníček vyzval dětské účastníky k zapojení do pohybových soutěží a tanci a úspěšným rozdával různé dárečky. Dalším vystoupením začala stejně jako vloni malá dechová hudba Radovanka z Jiřic, s kapelníkem a trumpetistou Tomášem Hrůzou, který také několikrát doprovázel zpěvem trio zpěváků sester Natálii a Veroniku Říhovy s Vítkem Veselým. Kapela, jejich členové jsou absolventy místní Základní umělecké školy, zahrála řadu krásných lidových i tanečních písniček, které se obecenstvu líbily a pokaždé to ocenilo velkým potleskem.

O ozvučení celé akce se postarali Jiří Čech a Tomáš Šimáček z Vysočina Events Jihlava.

Program pokračoval dál a představili se divákům ještě skupiny Tamtam Batucáda Miloše Vacíka v bubenickém show, místní jazzová skupina Zlee Jazzyky a nakonec beatová skupina Kejvavý koně z Havlíčkova Brodu.

Jak vidno, z programu si mohl vybrat každý podle svého gusta a důležité bylo to, že i za přispění hezkého počasí se všichni pobavili na této první velké hudební akci na Vysočině po vynucené přestávce.

Děkuji humpoleckým za toto skvělé odpoledne a přejeme mnoho úspěchů do dalších akcí.

Karel Novotný